Leaderboard

Theses are the top scores for May. The leaderboard is reset at the end of each month.

High Scores for May

Player Games Completed High Score Date Achieved
Myrna 45 639 May 08, 2012
Doreen C 672 538 May 08, 2018
iris 3509 530 May 03, 2018
Reta 55 525 May 01, 2012
Linda 158 522 May 04, 2013
June 449 522 May 21, 2018
Schvenn 52 511 May 11, 2011
Col 2056 508 May 20, 2018
Laura 3585 492 May 07, 2018
bill 530 487 May 23, 2018
Bethel 710 485 May 19, 2018
Phil 151 485 May 01, 2017
Chris 875 483 May 09, 2018
Dianne 151 481 May 22, 2013
Ray 550 478 May 08, 2017
Chris 1097 478 May 07, 2018
Karen Ryan 2016 473 May 13, 2018
jamie 434 472 May 21, 2018
Lise 1619 471 May 13, 2018
Angie 1032 471 May 14, 2018
Kimbakazoo 88 469 May 01, 2018
Kate 1 468 May 12, 2012
Sandy 888 467 May 22, 2018
O Suzanna 156 467 May 18, 2018
Shinny 1667 466 May 04, 2018
sea.katt 111 461 May 13, 2018
Jackie 3162 461 May 15, 2018
linda 350 457 May 07, 2018
Linda 78 455 May 18, 2018
PAT 1406 455 May 06, 2018
Gary 2551 454 May 24, 2018
Gretchen 875 451 May 06, 2018
Dave 435 450 May 21, 2018
Naomi 115 448 May 14, 2018
jo 2991 446 May 10, 2018
mum 434 446 May 18, 2018
Yorri 76 445 May 14, 2011
Robin 9 445 May 17, 2011
Dottie 2687 444 May 07, 2018
Sheila 1259 443 May 15, 2018
Linda 707 442 May 10, 2018
Lin 1263 439 May 02, 2018
Trish 218 438 May 05, 2018
Sue 230 438 May 19, 2018
Cori 1965 437 May 22, 2018
KSH aka The Unknown 146 437 May 21, 2013
Marcy Pettypiece 40 437 May 05, 2012
Mon Cheri 15 433 May 24, 2012
Linda 1081 432 May 23, 2018
Jules 168 431 May 22, 2018
Michelle 10 431 May 03, 2012
nita 1544 430 May 07, 2018
Beth Williston 40 429 May 10, 2012
sheeno50 49 422 May 04, 2018
Jim 11 417 May 06, 2017
Archie 376 415 May 09, 2018
Maree 276 414 May 13, 2018
Jill 1072 413 May 18, 2018
Greg Carson 317 409 May 01, 2018
PT 9 409 May 22, 2012
Saskrabble 1 409 May 19, 2018
Helen 1 408 May 08, 2014
bonnie 18 405 May 01, 2011
donna 587 404 May 18, 2018
Bonnie D 2774 404 May 13, 2018
Cath 1 403 May 22, 2013
jeanette 761 403 May 02, 2018
Leah 682 401 May 10, 2018
Darlene 57 399 May 09, 2018
Janet 143 398 May 20, 2018
steve 142 397 May 20, 2018
CDF 4231 397 May 19, 2018
Frank 549 397 May 02, 2018
Brian 315 397 May 09, 2018
Linda 544 395 May 05, 2014
Schvenn 25 394 May 13, 2011
Cathie 1959 394 May 11, 2018
Sue 30 393 May 10, 2011
Sumerlee 2 392 May 14, 2014
Morris 4 391 May 06, 2013
kim 424 391 May 03, 2013
Diana 2688 391 May 14, 2018
Deb 34 391 May 09, 2018
debbie 1798 389 May 09, 2018
Denise 1046 388 May 22, 2018
Mary 1892 388 May 24, 2018
killer 290 387 May 13, 2013
ellen 194 386 May 05, 2018
Joyce 890 386 May 17, 2018
Linda 317 386 May 22, 2018
Sharon 771 385 May 11, 2018
Sam 23 385 May 03, 2018
Auntie 543 384 May 18, 2018
Carol 665 384 May 21, 2018
Cheryl 602 383 May 11, 2018
glen 23 380 May 16, 2011
Lioness 4231 380 May 23, 2018
Sharon 151 379 May 14, 2015
Carol 153 378 May 20, 2018
Kiel 5 378 May 04, 2011